FORMAT NILAI E-RAPOR

Format Nilai E-Rapor Kelas X dan XI untuk setiap mata pelajaran masing-masing format Nilai Pengetahuan dan Keterampilan dapat di unduh di bawah ini :

Bila terdapat link yang tidak aktif, sekiranya dapat menghubungi Admin, terimakasih.

KELAS X

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGETAHUAN

 1. Kelas X IPS-1
 2. Kelas X IPS-2
 3. Kelas X IPS-3
 4. Kelas X MIPA-1
 5. Kelas X MIPA-2
 6. Kelas X MIPA-3
 7. Kelas X MIPA-4

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

SEJARAH INDONESIA

PENGETAHUAN

 1. Kelas X IPS-1
 2. Kelas X IPS-2
 3. Kelas X IPS-3
 4. Kelas X MIPA-1
 5. Kelas X MIPA-2
 6. Kelas X MIPA-3
 7. Kelas X MIPA-4

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

BAHASA INDONESIA

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

MATEMATIKA WAJIB

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

BAHASA INGGRIS

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

SENI BUDAYA

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

PJOK

PENGETHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-4
 4. Kelas X MIPA-3
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

MATEMATIKA - PEMINATAN

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K

FISIKA

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-2
 6. Kelas X IPS-1
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

BIOLOGI

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

KIMIA

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K

GEOGRAFI

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS 1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

SEJARAH

PENGETAHUAN

 1. Kelas X IPS-1
 2. Kelas X IPS-2
 3. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X IPS-1 K
 2. Kelas X IPS-2 K
 3. Kelas X IPS-3 K

SOSIOLOGI

PENGETAHUAN

 1. Kelas X IPS-1
 2. Kelas X IPS-2
 3. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X IPS-1 K
 2. Kelas X IPS-2 K
 3. Kelas X IPS-3 K

EKONOMI

PENGETAHUAN

 1. Kelas X MIPA-1
 2. Kelas X MIPA-2
 3. Kelas X MIPA-3
 4. Kelas X MIPA-4
 5. Kelas X IPS-1
 6. Kelas X IPS-2
 7. Kelas X IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas X MIPA-1 K
 2. Kelas X MIPA-2 K
 3. Kelas X MIPA-3 K
 4. Kelas X MIPA-4 K
 5. Kelas X IPS-1 K
 6. Kelas X IPS-2 K
 7. Kelas X IPS-3 K

KELAS XI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6 K
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

SEJARAH INDONESIA

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

BAHASA INDONESIA

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1 P
 2. Kelas XI MIPA-2 P
 3. Kelas XI MIPA-3 P
 4. kELAS XI MIPA-4 P
 5. Kelas XI MIPA-5 P
 6. Kelas XI MIPA-6 P
 7. Kelas XI IPS-1 P
 8. Kelas XI IPS-2 P
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

MATEMATIKA WAJIB

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

BAHASA INGGRIS

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3 K
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

SENI BUDAYA

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4 K
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

PJOK

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

MATEMATIKA - PEMINATAN

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5 K
 6. Kelas XI MIPA-6 K

FISIKA

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4 K
 5. Kelas XI MIPA-5 K
 6. Kelas XI MIPA-6 K

BIOLOGI

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1 K
 2. Kelas XI MIPA-2 K
 3. Kelas XI MIPA-3 K
 4. Kelas XI MIPA-4 K
 5. Kelas XI MIPA-5 K
 6. Kelas XI MIPA-6 K
 7. Kelas XI IPS-1 K
 8. Kelas XI IPS-2 K
 9. Kelas XI IPS-3 K

KIMIA

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1 K
 2. Kelas XI MIPA-2 K
 3. Kelas XI MIPA-3 K
 4. Kelas XI MIPA-4 K
 5. Kelas XI MIPA-5 K
 6. Kelas XI MIPA-6 K

GEOGRAFI

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI IPS-1
 2. Kelas XI IPS-2
 3. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI IPS-1 K
 2. Kelas XI IPS-2 K
 3. Kelas XI IPS-3 K

SEJARAH

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI IPS-1
 2. Kelas XI IPS-2
 3. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI IPS-1 K
 2. Kelas XI IPS-2 K
 3. Kelas XI IPS-3 K

SOSIOLOGI

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI IPS-2
 2. Kelas XI IPS-3
 3. Kelas XI IPS-1

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI IPS-1 K
 2. Kelas XI IPS-2 K
 3. Kelas XI IPS-3 K

EKONOMI

PENGETAHUAN

 1. Kelas XI MIPA-1
 2. Kelas XI MIPA-2
 3. Kelas XI MIPA-3
 4. Kelas XI MIPA-4
 5. Kelas XI MIPA-5
 6. Kelas XI MIPA-6
 7. Kelas XI IPS-1
 8. Kelas XI IPS-2
 9. Kelas XI IPS-3

KETERAMPILAN

 1. Kelas XI MIPA-1 K
 2. Kelas XI MIPA-2 K
 3. Kelas XI MIPA-3 K
 4. Kelas XI MIPA-4 K
 5. Kelas XI MIPA-5 K
 6. Kelas XI MIPA-6 K
 7. Kelas XI IPS-1 K
 8. Kelas XI IPS-2 K
 9. Kelas XI IPS-3 K